M8

M8 PVC Hexagon BoltsModel Item Name+ Manufacturer Price
PVCB810

PVC Hexagon Head Bolts M8 - Length 10mm (100pcs)

100pcs/bag @$0.61/piece Pitch: 1.25mm B x H: 13mm x 5.5mm CHEMIS Part#: PVC/BT M8-10
$61.00

Add:

PVCB820

PVC Hexagon Head Bolts M8 - Length 20mm (100pcs)

100pcs/bag @$0.61/piece Pitch: 1.25mm B x H: 13mm x 5.5mm CHEMIS Part#: PVC/BT M8-20
$61.00

Add:

PVCB825

PVC Hexagon Head Bolts M8 - Length 25mm (100pcs)

100pcs/bag @$0.70/piece Pitch: 1.25mm B x H: 13mm x 5.5mm CHEMIS Part#: PVC/BT M8-25
$70.00

Add:

PVCB830

PVC Hexagon Head Bolts M8 - Length 30mm (100pcs)

100pcs/bag @$0.70/piece Pitch: 1.25mm B x H: 13mm x 5.5mm CHEMIS Part#: PVC/BT M8-30
$70.00

Add:

PVCB835

PVC Hexagon Head Bolts M8 - Length 35mm (100pcs)

100pcs/bag @$0.62/piece Pitch: 1.25mm B x H: 13mm x 5.5mm CHEMIS Part#: PVC/BT M8-35
$62.00

Add:

PVCB840

PVC Hexagon Head Bolts M8 - Length 40mm (100pcs)

100pcs/bag @$0.62/piece Pitch: 1.25mm B x H: 13mm x 5.5mm CHEMIS Part#: PVC/BT M8-40
$62.00

Add:

PVCB850

PVC Hexagon Head Bolts M8 - Length 50mm (50pcs)

50pcs/bag @$0.65/piece Pitch: 1.25mm B x H: 13mm x 5.5mm CHEMIS Part#: PVC/BT M8-50
$32.50

Add:
Copyright © 2002 - 2024 Solid Spot (NBK America)