M4

M4 PVC Hexagon BoltsModel Item Name Manufacturer+ Price
PVCB410

PVC Hexagon Head Bolts M4 - Length 10mm (100pcs)

100pcs/bag @$0.24/piece Pitch: 0.7mm B x H: 7mm x 2.8mm CHEMIS Part#: PVC/BT M4-10
$24.00

Add:

PVCB412

PVC Hexagon Head Bolts M4 - Length 12mm (100pcs)

100pcs/bag @$0.26/piece Pitch: 0.7mm B x H: 7mm x 2.8mm CHEMIS Part#: PVC/BT M4-12
$26.00

Add:

PVCB415

PVC Hexagon Head Bolts M4 - Length 15mm (100pcs)

100pcs/bag @$0.34/piece Pitch: 0.7mm B x H: 7mm x 2.8mm CHEMIS Part#: PVC/BT M4-15
$34.00

Add:

PVCB20

PVC Hexagon Head Bolts M4 - Length 20mm (100pcs)

100pcs/bag @$0.37/piece Pitch: 0.7mm B x H: 7mm x 2.8mm CHEMIS Part#: PVC/BT M4-20
$37.00

Add:

PVCB425

PVC Hexagon Head Bolts M4 - Length 25mm (100pcs)

100pcs/bag @$0.43/piece Pitch: 0.7mm B x H: 7mm x 2.8mm CHEMIS Part#: PVC/BT M4-25
$43.00

Add:
Copyright © 2002 - 2024 Solid Spot (NBK America)