Hexagon Nuts

PVC Hexagon NutsModel Item Name- Manufacturer Price
PVCN3

PVC Hexagon Nut M3 (100pcs)

100pcs/bag @$0.25/piece Pitch: 0.5mm B x H: 5.5mm x 2.4mm CHEMIS Part # PVC/NT M3
$25.00

Add:

PVCN4

PVC Hexagon Nut M4 (100pcs)

100pcs/bag @$0.33/piece Pitch: 0.7mm B x H: 7mm x 3.2mm CHEMIS Part # PVC/NT M4
$33.00

Add:

PVCN5

PVC Hexagon Nut M5 (100pcs)

100pcs/bag @$0.40/piece Pitch: 0.8mm B x H: 8mm x 4mm CHEMIS Part # PVC/NT M5
$40.00

Add:

PVCN6

PVC Hexagon Nut M6 (100pcs)

100pcs/bag @$0.51/piece Pitch: 1mm B x H: 10mm x 5mm CHEMIS Part # PVC/NT M6
$51.00

Add:

PVCN8

PVC Hexagon Nut M8 (100pcs)

100pcs/bag @$0.61/piece Pitch: 1.25mm B x H: 13mm x 6.5mm CHEMIS Part # PVC/NT M8
$61.00

Add:

PVCN10

PVC Hexagon Nut M10 (50pc)

50pcs/bag @$0.72/piece Pitch: 1.5mm B x H: 17mm x 8mm CHEMIS Part # PVC/NT M10
$36.00

Add:

PVCN12

PVC Hexagon Nuts M12 (50pcs)

50pcs/bag @$1.00/piece Pitch: 1.75mm B x H: 19mm x 10mm CHEMIS Part # PVC/NT M12
$50.00

Add:
Copyright © 2002 - 2024 Solid Spot (NBK America)