Hexagon Nuts

PVDF Hexagon NutsModel Item Name- Manufacturer Price
PVDFN3

PVDF Hexagon Nuts M3 (100pcs)

100pcs/bag @$0.57/piece Pitch: 0.5mm B x H: 5.5mm x 2.4mm CHEMIS Part # PVDF/NT M3
$57.00

Add:

PVDFN4

PVDF Hexagon Nuts M4 (100pcs)

100pcs/bag @$0.60/piece Pitch: 0.7mm B x H: 7mm x 3.2mm CHEMIS Part # PVDF/NT M4
$60.00

Add:

PVDFN5

PVDF Hexagon Nuts M5 (100pcs)

100pcs/bag @$0.68/piece Pitch: 0.8mm B x H: 8mm x 4mm CHEMIS Part # PVDF/NT M5
$68.00

Add:

PVDFN6

PVDF Hexagon Nuts M6 (100pcs)

100pcs/bag @$0.88/piece Pitch: 1mm B x H: 10mm x 5mm CHEMIS Part # PVDF/NT M6
$88.00

Add:

PVDFN8

PVDF Hexagon Nuts M8 (100pcs)

100pcs/bag @$1.67/piece Pitch: 1.25mm B x H: 13mm x 6.5mm CHEMIS Part # PVDF/NT M8
$167.00

Add:

PVDFN10

PVDF Hexagon Nuts M10 (50pcs)

50pcs/bag @$2.20/piece Pitch: 1.5mm B x H: 17mm x 8mm CHEMIS Part # PVDF/NT M10
$110.00

Add:

PVDFN12

PVDF Hexagon Nuts M12 (50pcs)

50pcs/bag @$2.62/piece Pitch: 1.75mm B x H: 19mm x 10mm CHEMIS Part # PVDF/NT M12
$131.00

Add:
Copyright © 2002 - 2024 Solid Spot (NBK America)